İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Van Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı
İşin Adı Bahçesaray İlçesi Güneyyamaç Mahallesi Şh. Uzm. Nav. Faik Balcı Anasınıfı Onarım İşi
İlan Tarihi 29.09.2022
İhale K.No 22DT1012141
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 30.09.2022 13:30:00
Son Teklif Tarihi 30.09.2022
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
BAHÇESARAY İLÇESİ GÜNEYYAMAÇ MAHALLESİ ŞH. UZM. NAV. FAİK BALCI ANASINIFI ONARIM İŞİ
YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ- VAN YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI VAN YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
Doğrudan Temin Numarası : 22DT1012141
Alımın Adı : Bahçesaray İlçesi Güneyyamaç Mahallesi Şh. Uzm. Nav. Faik Balcı Anasınıfı Onarım İşi
Alımın Türü : Yapım
1 - İdarenin
a) Adresi : SELİMBEY MAHALLESİ İPEKYOLU CADDESİ 24/1 65100
b) Telefon ve faks numarası : 4322120028-
c) Elektronik posta adresi : ELDEN TESLİM EDİLECEKTİR.
2 - Doğrudan Teminin
a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer : VAN YİKOB- İHALE BİRİMİ
c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati : 30.09.2022 13:30

Yeterlilik
Paylaş