İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü
İşin Adı Mta Genel Müdürlüğü Ayrancı Lojmanı 4 Nolu Dairenin Bakım Onarım Ve Tadilatı Yapım İşi (not : Sözleşme Yapılacak Olup Sözleşme Bedeli Üzerinden % 6 (yüzde Altı) Oranında Kesin Teminat Alınacaktır.
İlan Tarihi 17.03.2023
İhale K.No 23DT275508
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.03.2023 16:00:00
Son Teklif Tarihi 20.03.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYRANCI LOJMANI 4 NOLU DAİRENİN BAKIM ONARIM VE TADİLATI YAPIM İŞİ (NOT : SÖZLEŞME YAPILACAK OLUP SÖZLEŞME BEDELİ ÜZERİNDEN % 6 (YÜZDE ALTI) ORANINDA KESİN TEMİNAT ALINACAKTIR.
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Doğrudan Temin Numarası : 23DT275508
Alımın Adı : Mta Genel Müdürlüğü Ayrancı Lojmanı 4 Nolu Dairenin Bakım Onarım Ve Tadilatı Yapım İşi (Not : Sözleşme Yapılacak Olup Sözleşme Bedeli Üzerinden % 6 (Yüzde Altı) Oranında Kesin Teminat Alınacaktır.
Alımın Türü : Yapım
1 - İdarenin
a) Adresi : Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:11 06530
b) Telefon ve faks numarası : 3122012127-3122879179
c) Elektronik posta adresi : insaat@mta.gov.tr
2 - Doğrudan Teminin
a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer : MTA Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü (Gelen Evrak Servis Şefliğine kapalı zarf ile teslim edilecektir) Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:11 06530 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 201 2128
c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati : 20.03.2023 16:00

Yeterlilik
Paylaş