İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi
İşin Adı Monoblok Beton Köşk Binası Ve 400kva Trafo Ve Adp Tesisi İşleri
İlan Tarihi 27.03.2023
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 3.04.2023 12:30:00
Son Teklif Tarihi 3.04.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi KOBİTR3B1 nolu monoblok beton köşk binası ve 400kVA trafo ve ADP tesisi işleri açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 - İdarenin a) Adresi :İsmail Kanatlı Bulvarı (2.Cadde) No:15 Eskişehir b) Telefon ve faks numarası : 0222 2361080 / 0222 2360129 c) Elektronik posta adresi : info@eosb.org.tr ç) İnternet adresi : www.eosb.org.tr 2 – İhale konusu işin a) Niteliği, türü ve miktarı Bahsi geçen işler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi KOBİTR3B1 nolu monoblok beton köşk binası ve 400kVA trafo ve ADP tesisi işleridir. b) Yapılacağı yer : Eskişehir OSB. c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde yapılacak yer teslimi ile İŞ`e başlanır. ç) İşin süresi : İşin süresi sözleşme imzalanmasından itibaren 45(kırkbeş) takvim günüdür. d) Son başvuru tarihi ve saati : 03/Nisan/2023 Salı günü saat 12.30’a kadar. 3–İhale dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. 4 –İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 5- Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir. 6-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Yeterlilik
Paylaş