İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Karayolları 16 Bölge Müdürlüğü Ve Bölge Sınırları Dahilindeki Yapım Çalışmalarının Kontrollük Ve Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
İlan Tarihi 29.03.2023
İhale K.No 2023/288014
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 13.04.2023 10:00:00
Son Teklif Tarihi 13.04.2023
Düzeltilen Maddeler 4.3.2.b Kontrollük ve danışmanlık hizmetleri konusunda görev yapacak mühendis, uzman mühendis, başmühendis ve teşkilat başkanı personelin; - En az dört yıllık eğitim veren fakültelerden mezun olması ve Lisans diploması sahibi olması, - 65 yaşından gün almamış olması, - Çalıştığı ilgili kurum veya kuruluşlardan aldığı çalıştığı işyeri, süre, görev ve pozisyonu belirten belgelerin asıl veya noter onaylı suretini ibraz etmesi, Kontrollük ve danışmanlık hizmetleri konusunda görev yapacak Mühendis dışındaki diğer Teknik Personelin; - Konusuyla ilgili lise, meslek lisesi veya yüksekokul mezunu olmaları ve görevleri ile ilgili iş, bilgi, beceri ve deneyime sahip olmaları, - 65 yaşından gün almamış olması, - Çalıştığı ilgili kurum veya kuruluşlardan aldığı çalıştığı işyeri, süre, görev ve pozisyonu belirten belgelerin asıl veya noter onaylı suretini ibraz etmesi gerekmektedir. Teşkilat Başkanı (1 adet): • Üniversitelerin 4 yıllık İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olması, • En az 10 yıllık İnşaat Mühendisi olması, ve • Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım ile ilgili birimlerinde başmühendis, şef (mühendis), Md. Yrd., Şube Müd. veya eş değer görevde en az 5 yıl çalışmış olması, veya • Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 5 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması. Kontrol Mühendisi (7 adet): • Üniversitelerin 4 yıllık İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olması, • En az 5 yıllık İnşaat Mühendisi olması, ve • Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu’na ait yapım ile ilgili birimlerinde başmühendis, şef (mühendis), Md. Yrd., Şube Müd. veya eş değer görevde en az 3 yıl çalışmış olması, veya • Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması. Saha Mühendisi (6 adet): • Üniversitelerin 4 yıllık İnşaat, Harita, Ziraat veya Çevre Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olması, • En az 1 yıllık İnşaat, Harita, Ziraat veya Çevre mühendisi olması, ve • Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım ile ilgili birimlerinde başmühendis, şef (mühendis), Md. Yrd.. Şube Müd., veya eş değer görevde en az 1 yıl çalışmış olması, veya • Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 1 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması. Jeoloji Mühendisi (9 adet): • Üniversitelerin 4 yıllık Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olması, • En az 5 yıllık Jeoloji Mühendisi olması, ve • Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım ile ilgili birimlerinde en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması, veya • Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması. Dökümantasyon ve Kesin Hesap Mühendisi (1 adet): • Üniversitelerin 4 yıllık İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olması, • En az 5 yıllık İnşaat Mühendisi olması, ve • Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım ile ilgili birimlerinde en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması, veya • Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması. Etüt Kontrol Mühendisi (3 adet): • Üniversitelerin 4 yıllık Harita veya Geomatik veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olması, • En az 5 yıllık Harita veya Geomatik veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi olması, ve • Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait “Yol Projesi” üreten birimlerinde en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması, veya • Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait ait köprü, tünel, BSK ve yol yapım işlerinde veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması. Elektrik ve Elektronik Mühendisi (1adet): • Üniversitelerin 4 yıllık Elektrik ve Elektronik veya Elektrik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olması, • En az 5 yıllık Elektrik ve Elektronik veya Elektrik Mühendisi olması, ve • Resmi kurumların elektrik ve elektronik hizmeti veren birimlerinde en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması, veya • Yurt içinde veya yurt dışında elektrik ve elektronik veya elektrik hizmeti veren firmalarda en az 3 yıl çalışmış olması. Makine Mühendisi (1 adet): • Üniversitelerin 4 yıllık Makine Mühendisliği bölümünden mezun olması, • En az 5 yıllık Makine Mühendisi olması, ve • Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım ile ilgili birimlerinde en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması, veya • Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait kalite kontrol hizmeti veren birimlerde veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması. Mimar, Peyzaj Mimarı (1 adet): • Üniversitelerin 4 yıllık Mimarlık veya Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin birinden mezun olması, • En az 5 yıllık Mimar veya Peyzaj Mimarı olması, ve • Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu veya il yolu”na ait yapım veya peyzaj ile ilgili birimlerinde en az 3 yıl Mimar veya Peyzaj Mimarı olarak görev yapmış olması, veya • Yurt içinde “otoyol, devlet yolu veya il yolu”na ait “Etüt ve Proje Mühendislik veya Yapım Kontrollük ve Danışmanlık Hizmet Alımı” işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl çalışmış olması. Şehir Plancısı ( 1 adet): • Üniversitelerin 4 yıllık Şehir Plancılığı bölümünden mezun olması, • En az 5 yıllık Şehir Plancı olması, ve • Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait peyzaj işlerinde en az 3 yıl Şehir Plancısı olarak görev yapmış olması, veya • Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait peyzaj işlerinde veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması. Çevre Mühendisi (1 adet): • Üniversitelerin 4 yıllık Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olması, En az 5 yıllık Çevre Mühendisi olması, ve • Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait proje veya kalite kontrol veya araştırma hizmeti veren birimlerinde mühendis veya eş değer görevde en az 3 yıl çalışmış olması, veya • Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait kalite kontrol veya araştırma hizmeti veren birimlerde veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması. Maden Mühendisi (1 adet): • Üniversitelerin 4 yıllık Maden Mühendisliği bölümünden mezun olması • En az 5 yıllık Maden Mühendisi olması, ve • Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait ocak işletmeleri veya kalite kontrol veya araştırma hizmeti veren birimlerinde başmühendis, şef (mühendis) veya eş değer görevde en az 3 yıl çalışmış olması, veya • Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait kalite kontrol veya araştırma hizmeti veren birimlerde veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması. İnşaat Teknikeri (12 adet): • En az Yüksekokul(İnşaat) mezunu olması, • Otoyol veya devlet yolu veya il yolu veya demiryolu; yapım, yapım kontrollük veya kontrollük danışmanlık hizmetinde benzer pozisyonda en az 2 yıl çalışmış olması. Harita Teknikeri (7 adet): • En az Yüksekokul mezunu olması, • Otoyol veya devlet yolu veya il yolu veya demiryolu; yapım, yapım kontrollük veya kontrollük danışmanlık hizmetinde benzer pozisyonda en az 2 yıl çalışmış olması. Bilgisayar veya Elektronik Teknikeri (2 adet): • En az Yüksekokul ( Bilgisayar veya Elektronik) mezunu olması, • Otoyol veya devlet yolu veya il yolu veya demiryolu; yapım, yapım kontrollük veya kontrollük danışmanlık hizmetinde benzer pozisyonda en az 2 yıl çalışmış olması. Bilgisayar Operatörü (1 adet): • En az Lise, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi mezunu olması, • İnsansız Hava Aracı Ticari Pilotu Sertifikasına sahip olması. • Bilgisayar programları üzerine çalışmış ve sertifikalı olması, iyi derecede Word, Excel ve Office programlarını kullanabilmesi veya benzer pozisyonda 1 yıl çalışmış olması. Laborant (29 adet): • En az Lise, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi mezunu olması, • Yurt içinde En az 2 Yıl Karayolları Merkez veya Yol Yapım Şantiye Laboratuvarlarında çalışmış olmak veya Araştırma Teknisyeni Geliştirme Kursu sertifikasına sahip olması. İnşaat Sürveyanı (15 adet): • En az Lise, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi mezunu olması, • En az 2 Yıl proje tatbikatında arazide çalışmış olması. Topoğraf (15 adet): • En az 5 yıllık Topoğraf veya Harita Teknikeri olması, •Yurt içinde “otoyol, devlet yolu veya il yolu; etüt ve proje mühendislik ve/veya danışmanlık hizmetleri” veya “jeodezi ve fotogrametri mühendislik ve/veya danışmanlık hizmetleri” veya “harita” işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl çalışmış (Netcad v.b. çizim programlarını kullanabilen) olması. Veri Hazırlama Kayıt İşletmecisi (1 adet): • En az Lise / Teknik Lise / Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi mezunu olması, • Word, Excel ve Office programlarını iyi derecede kullanabilmesi veya benzer pozisyonda 1(bir) yıl çalışmış olması. Şenör (5 adet): • En az Lise / Teknik Lise / Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi mezunu olması.
Detay
yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2023/288014

1-İdarenin
a) Adresi : KÜMBET MAH. MUHSIN YAZICIOGLU BULVARI No:39 58020 SİVAS MERKEZ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3462585000 - 3462585087
c) Elektronik Posta Adresi : bol16@kgm.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
36 ay süre ile 120 kişi ile Karayolları 16.Bölge Müdürlüğü sınırları dahilindeki ihaleli işlerin araştırma, kalite kontrol, yapım, proje, kontrol, izleme, kontrollük ve danışmanlık hizmetlerinin yapılmasını kapsar.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Merkez ve Bölge Sınırları Dahili
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 36 aydır


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Kümbet Mahallesi Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı No:39 SİVAS
b) Tarihi ve saati : 13.04.2023 10:00

Yeterlilik
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, başvuru mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı adaylar tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 60.500.000 TRY (Türk Lirası)
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 42.300.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 85.500.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:

(1) Adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi formları ile kendisi veya yönetici kadrosunun, anahtar teknik personelin ve teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formunun sunulması zorunludur.
İhale konusu danışmanlık hizmeti için yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin pozisyon ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.

Pozisyon Adet  Toplam Deneyim (Yıl) Benzer Deneyim (Yıl)
Teşkilat Başkanı  1 10 5
Kontrol Mühendisi  1 5 3
Etüt Kontrol Mühendisi  1 5 3
Jeoloji mühendisi  1 5 3

2) Teknik personelin ve yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin sayısı ve meslek alanları ile mesleki deneyiminin, ihale konusu işin niteliğine uygun şekilde belirlenmesi ve bu personelin, ihale konusu işin uzmanı olması zorunludur.

(3) Anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir.

(4) Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir.


(5) İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir.


(6) Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. İsteklinin teknik personel olarak bildirdiği kişiler ise ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.


(7) Anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.


(8) Anahtar teknik personel ve teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

b) Teknik Personel:

1. MÜHENDİS, UZMAN MÜHENDİS, BAŞMÜHENDİS ve TEŞKİLAT BAŞKANI:

Kontrollük ve danışmanlık hizmetleri konusunda görev yapacak mühendis, uzman mühendis, başmühendis ve teşkilat başkanı personelin;

En az dört yıllık eğitim veren fakültelerden mezun olması ve Lisans diploması sahibi olması,
65 yaşından gün almamış olması,
Çalıştığı ilgili kurum veya kuruluşlardan aldığı çalıştığı işyeri, süre, görev ve pozisyonu belirten belgelerin asıl veya noter onaylı suretini ibraz etmesi,

Teşkilat Başkanı  (1 adet):

• Üniversitelerin 4 yıllık İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olması,                                                                                                    
• En az 10 yıllık İnşaat Mühendisi olması,

ve

•Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım ile ilgili birimlerinde başmühendis, şef (mühendis), Md. Yrd., Şube Müd. veya eş değer görevde en az 5 yıl çalışmış olması,  

veya

 Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 5 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.

 

 Kontrol Mühendisi  (7 adet):

 Üniversitelerin 4 yıllık İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olması,                                                                                                   
 En az 5 yıllık İnşaat Mühendisi olması,

             ve

 Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu’na ait yapım ile ilgili birimlerinde başmühendis, şef (mühendis), Md. Yrd., Şube Müd. veya eş değer görevde en az 3 yıl çalışmış olması, 

            veya

 Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.

Saha Mühendisi (6 adet):

Üniversitelerin 4 yıllık İnşaat, Harita, Ziraat veya Çevre Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olması,                                                                                                   
 En az 1 yıllık İnşaat, Harita, Ziraat veya Çevre mühendisi olması,

ve

 Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım ile ilgili birimlerinde başmühendis, şef (mühendis), Md. Yrd.. Şube Müd., veya eş değer görevde en az 1 yıl çalışmış olması, 

veya

Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 1 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.

Jeoloji Mühendisi (9 adet):

Üniversitelerin 4 yıllık Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olması,                                                                                                   
• En az 5 yıllık Jeoloji Mühendisi olması,

       ve

Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu” na ait yapım ile ilgili birimlerinde en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması,

       veya

Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait etüt ve proje hizmeti veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.

 Dökümantasyon ve Kesin Hesap Mühendisi  (1 adet):

•   Üniversitelerin 4 yıllık İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olması,                                                                                                   

• En az 5 yıllık İnşaat Mühendisi olması,

ve

• Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım ile ilgili birimlerinde en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması,

veya

• Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait etüt ve proje hizmeti veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 5 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.

Etüt Kontrol Mühendisi (3 adet):

• Üniversitelerin 4 yıllık Harita veya Geomatik veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olması,                                                                                                   

• En az 5 yıllık Harita veya Geomatik veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi olması,

ve

• Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait “Yol Projesi” üreten birimlerinde en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması, 

            veya

• Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait ait köprü, tünel,BSK ve yol yapım işlerinde veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.

 

 Elektrik ve Elektronik Mühendisi (1adet):

           • Üniversitelerin 4 yıllık Elektrik ve Elektronik veya Elektrik  Mühendisliği  bölümlerinin birinden mezun olması,                                                                                                   

• En az 5 yıllık Elektrik ve Elektronik veya Elektrik Mühendisi olması,

ve

• Resmi kurumların elektrik ve elektronik veya elektrik hizmeti veren birimlerinde en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması,

veya

• Yurt içinde veya yurt dışında elektrik ve elektronik veya elektrik hizmeti veren firmalarda en az 3 yıl çalışmış olması.

Makine Mühendisi (1 adet):

• En az 5 yıllık Makine Mühendisi olması,                                                                                                      

ve

• Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım ile ilgili birimlerinde en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması,

veya

• Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait kalite kontrol hizmeti veren birimlerde veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.

Mimar, Peyzaj Mimarı (1 adet):

• Üniversitelerin 4 yıllık Mimarlık veya Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin birinden mezun olması,                                                                                                   

• En az 5 yıllık Mimar veya Peyzaj Mimarı olması,                                                                                                    

ve

• Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu veya il yolu”na ait yapım veya peyzaj ile ilgili birimlerinde en az 3 yıl Mimar veya Peyzaj Mimarı olarak görev yapmış olması,

veya

• Yurt içinde “otoyol, devlet yolu veya il yolu”na ait “Etüt ve Proje Mühendislik veya Yapım Kontrollük ve Danışmanlık Hizmet Alımı” işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde Proje Mühendisi (İnşaat Müh. veya Harita Müh.) olarak en az 3 yıl çalışmış olması.

Şehir Plancısı ( 1 adet):

• Üniversitelerin 4 yıllık Şehir Plancısı bölümünden mezun olması,                                                                                                   

• En az 5 yıllık Şehir Plancı olması,

 ve

• Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait peyzaj işlerinde en az 3 yıl Şehir Plancısı olarak görev yapmış olması,

 veya

• Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait peyzaj işlerinde veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.

Çevre Mühendisi (1 adet):

• Üniversitelerin 4 yıllık Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olması,                                                                                                    

En az 5 yıllık Çevre Mühendisi olması,

 ve

Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait proje veya kalite kontrol veya araştırma hizmeti veren birimlerinde başmühendis, şef (mühendis) veya eş değer görevde en az 3 yıl çalışmış olması,

veya

Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait proje veya kalite kontrol veya araştırma hizmeti veren birimlerde veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.

 

 

Maden Mühendisi (1 adet):

• Üniversitelerin 4 yıllık Maden Mühendisliği bölümünden mezun olması,                                                                                                   

En az 5 yıllık Maden Mühendisi olması,

      ve

Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait ocak işletmeleri veya kalite kontrol veya araştırma hizmeti veren birimlerinde başmühendis, şef (mühendis) veya eş değer görevde en az 3 yıl çalışmış olması,

      veya

Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait kalite kontrol veya araştırma hizmeti veren birimlerde veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.

 

 

2. DİĞER TEKNİK PERSONEL:

Kontrollük ve danışmanlık hizmetleri konusunda görev yapacak Mühendis dışındaki diğer Teknik Personelin;

İnşaat Teknikeri
Harita Teknikeri
Bilgisayar veya Elektronik Teknikeri
Bilgisayar Operatörü
Laborant
İnşaat Sürveyanı
Topoğraf
Veri Hazırlama ve Kayıt İşletmecisi
Şenör

de

konusuyla ilgili meslek lisesi veya yüksekokul mezunu olmaları ve görevleri ile ilgili iş, bilgi, beceri ve deneyime sahip olmaları,
65 yaşından gün almamış olması,
Çalıştığı ilgili kurum veya kuruluşlardan aldığı çalıştığı işyeri, süre, görev ve pozisyonu belirten belgelerin asıl veya noter onaylı suretini ibraz etmesi gerekmektedir.

İnşaat Teknikeri (12 adet):

En az Yüksekokul(İnşaat) mezunu olması,

 

Otoyol veya devlet yolu veya il yolu veya demiryolu; yapım, yapım kontrollük veya kontrollük danışmanlık hizmetinde benzer  pozisyonda en az 2 (iki) yıl çalışmış olması.

Harita Teknikeri (7 adet):

En az Yüksekokul mezunu olması,

 

Otoyol veya devlet yolu veya il yolu veya demiryolu; yapım, yapım kontrollük veya kontrollük danışmanlık hizmetinde benzer pozisyonda en az 2 (iki) yıl çalışmış olması.

Bilgisayar veya Elektronik Teknikeri (2 adet):

En az Yüksekokul(Bilgisayar veya Elektronik) mezunu olması,
Otoyol veya devlet yolu veya il yolu veya demiryolu; yapım, yapım kontrollük veya kontrollük danışmanlık hizmetinde benzer pozisyonda en az 2 (iki) yıl çalışmış olması.

Bilgisayar Operatörü (1 adet):

En az Lise,Teknik Lise,Endüstri Meslek Lisesi mezunu olması,
İnsansız Hava Aracı Ticari Pilotu Sertifikasına sahip olması,
Bilgisayar programları üzerine çalışmış ve sertifikalı olması, iyi derecede Word, Excel ve Office programlarını kullanabilmesi veya benzer pozisyonda 1 yıl çalışmış olması.

Laborant (29 adet):

En az Lise, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi mezunu olması,

 

Yurt içinde En az 2 Yıl Karayolları Merkez veya Yol Yapım Şantiye Laboratuvarlarında çalışmış olmak veya Araştırma Teknisyeni Geliştirme Kursu sertifikasına sahip olması.

İnşaat Sürveyanı (15 adet):

En az Lise, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi mezunu olması,
En az 2 Yıl proje tatbikatında arazide çalışmış olması.

Topoğraf (15 adet):

En az 5 yıllık Topoğraf veya Harita Teknikeri olması,

 

Yurt içinde “otoyol, devlet yolu veya il yolu; etüt ve proje mühendislik ve/veya danışmanlık hizmetleri” veya “jeodezi ve fotogrametri mühendislik ve/veya danışmanlık hizmetleri” veya “harita” işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl çalışmış (Netcad v.b. çizim programlarını kullanabilen) olması.

Veri Hazırlama Kayıt İşletmecisi (1 adet):

Lise / Teknik Lise / Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi mezunu olması
Word, Excel ve Office programlarını iyi derecede kullanabilmesi veya benzer pozisyonda 1(bir) yıl çalışmış olması.

       Şenör (5 adet):

En az Lise / Teknik Lise / Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi mezunu olması.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

Bu işte “ TS EN İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi” istenilmektedir. 

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önce bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Otoyol veya devlet yolu veya il yolu veya demiryolu yapımının kontrollük ve danışmanlık hizmetleri işlerinden her biri birlikte veya ayrı ayrı olarak benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Kümbet Mahallesi Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı No:39 SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. Diğer hususlar:

Paylaş