İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı T.c Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(tcdd) 2. Bölge Satınalma Servis Müdürlüğü
İşin Adı Tcdd 2bölge Müdürlüğü Kayaş(hariç), Paşalı(dahil) Arası Demiryolu Hatlarının Elektrifikasyon Bakımlarının Yapılması İşi (hizmet Alımı)
İlan Tarihi 23.05.2023
İhale K.No 2023/494158
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 31.05.2023 11:00:00
Son Teklif Tarihi 31.05.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2023/494158
İşin Adı : Tcdd 2Bölge Müdürlüğü Kayaş(Hariç), Paşalı(Dahil) Arası Demiryolu Hatlarının Elektrifikasyon Bakımlarının Yapılması İşi (Hizmet Alımı)
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
A)Adresi : TCDD 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ BEHİÇBEY YENİMAHALLE/ANKARA
B)Telefon ve faks numarası : 03125208771-5200391 - 3125208949
C)Elektronik posta adresi : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
A) Niteliği, türü ve miktarı : DEMİRYOLU HATLARININ ELEKTRİFİKASYON BAKIMLARININ YAPILMASI İŞİ (HİZMET ALIMI)
B) Yapılacağı Yer : KAYAŞ-PAŞALI HAT KESİMİ
C) Süresi : SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP 10 (ON) TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE YER TESLİMİ YAPILIP YER TESLİMİNE MÜTEAKİP 730 (YEDİ YÜZ OTUZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE İŞ BİTİRİLECEKTİR.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
A) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu BEHİÇBEY / ANKARA
B) Tarihi ve saati : 31.05.2023 - 11:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

b- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 31.05.2023 saat 11:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
c- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2.Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 1000,00.-TL bedelle temin edilebilir.
d- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.    
e- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

 


Paylaş