İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Teski- Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü
İşin Adı Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Mekanik Eksikliklerin Giderilmesi İşi
İlan Tarihi 03.10.2023
İhale K.No 23DT1053348
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 4.10.2023 11:00:00
Son Teklif Tarihi 4.10.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
DOĞU İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ MEKANİK EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ İŞİ
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü
Doğrudan Temin Numarası : 23DT1053348
Alımın Adı : Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Mekanik Eksikliklerin Giderilmesi İşi
Alımın Türü : Yapım
1 - İdarenin
a) Adresi : Atatürk Mah. 57.Alay Cad. No:6 Kat:4 59030
b) Telefon ve faks numarası : 8504506000-2822635950
c) Elektronik posta adresi : destekhizmetleri@teski.gov.tr
2 - Doğrudan Teminin
a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer : Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati : 04.10.2023 11:00

Yeterlilik
Paylaş