İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İşin Adı Mazıdağı Hediye Alay Aktaş Anadokulu İstinat Duvarı Yapım İşi-artuklu Mehmet Nihat Mungan İlkokulu İstinat Duvarı Onarım İşi
İlan Tarihi 29.01.2024
İhale K.No 24DT100576
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 30.01.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 30.01.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
MAZIDAĞI HEDİYE ALAY AKTAŞ ANADOKULU İSTİNAT DUVARI YAPIM İŞİ-ARTUKLU MEHMET NİHAT MUNGAN İLKOKULU İSTİNAT DUVARI ONARIM İŞİ
Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Doğrudan Temin Numarası : 24DT100576
Alımın Adı : Mazıdağı Hediye Alay Aktaş Anadokulu İstinat Duvarı Yapım İşi-Artuklu Mehmet Nihat Mungan İlkokulu İstinat Duvarı Onarım İşi
Alımın Türü : Yapım
1 - İdarenin
a) Adresi : Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yenişehir Mahallesi 34. Sokak No: 9 47100
b) Telefon ve faks numarası : 4822121258-4822121236
c) Elektronik posta adresi : mardinmem@meb.gov.tr
2 - Doğrudan Teminin
a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer : MARDİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM VE ONARIM ŞUBESİ (3. KAT 317 NOLU ODA)
c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati : 30.01.2024 10:00

Yeterlilik
Paylaş