İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Elektrik İletim A.ş Genel Müdürlüğü(teiaş) 7. Bölge Müdürlüğü Isparta
İşin Adı Bölge Müdürlüğü Arşiv Odalarına Su Ve Duman Alarm Sensörü Yapılması (montaj Ve İşçilik Dahil)
İlan Tarihi 31.01.2024
İhale K.No 24DT112102
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 5.02.2024 17:00:00
Son Teklif Tarihi 5.02.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV ODALARINA SU VE DUMAN ALARM SENSÖRÜ YAPILMASI (MONTAJ VE İŞÇİLİK DAHİL)
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 7. Bölge Müdürlüğü ISPARTA
Doğrudan Temin Numarası : 24DT112102
Alımın Adı : Bölge Müdürlüğü Arşiv Odalarına Su Ve Duman Alarm Sensörü Yapılması (Montaj Ve İşçilik Dahil)
Alımın Türü : Yapım
1 - İdarenin
a) Adresi : Sanayi Mahallesi Eğirdir Yolu Üzeri 3. Km No: 87 32200
b) Telefon ve faks numarası : 246 224 11 66-1030
c) Elektronik posta adresi : ayhan.gemici@teias.gov.tr
2 - Doğrudan Teminin
a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer : TEİAŞ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati : 05.02.2024 17:00

Yeterlilik
Paylaş