İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sadece Üyeler
İşin Adı Feke Orman İşletme Müdürlüğü Mansurlu, Maran, Sarıpınar, Tapan, Çataloluk Orman İşletme Şefliklerinin Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planı Ve Haritalarının Yapım İşlerine Ait Danışmanlık Hizmet Alımı
İlan Tarihi 07.02.2024
İhale K.No Sadece Üyeler
İnternet Adresi Sadece Üyeler İtirazen Başvuru Bedeli
İhale Tarihi Sadece Üyeler
Son Teklif Tarihi Sadece Üyeler
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
Yeterlilik
Paylaş