İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı T.c Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(tcdd) Yht Bölge Müdürlüğü (ankara)
İşin Adı Yht Hatlarında Geometrik Ray Kusurlarının Lokal Taşlama Yöntemi Kullanılarak Giderilmesi Ve Yeniden Profillendirilmesi, Hizmet Alım İşi
İlan Tarihi 08.02.2024
İhale K.No 2024/118126
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.02.2024 14:00:00
Son Teklif Tarihi 19.02.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/118126
İşin Adı : Yht Hatlarında Geometrik Ray Kusurlarının Lokal Taşlama Yöntemi Kullanılarak Giderilmesi Ve Yeniden Profillendirilmesi, Hizmet Alım İşi
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : TCDD YHT Bölge Müdürlüğü İhale Büro Celal Bayar Bulvarı No:78, ATG AVM 1. Kat Eti Mahallesi
b) Telefon ve faks numarası : 03125206349 - 3125206249
c) Elektronik posta adresi : osmankoksal@gmail.com
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : YHT Hatlarında Geometrik Ray Kusurlarının Lokal Taşlama Yöntemi Kullanılarak Giderilmesi Ve Yeniden Profillendirilmesi- 2000 adet
b) Yapılacağı Yer : Sincan-Alifuatpaşa, Polatlı-Konya ve Kayaş-Sivas YHT Hatları
c) Süresi : 365 takvim günü
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu, Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:78, ATG AVM 2. Kat, Çankaya/Ankara
b) Tarihi ve saati : 19.02.2024 - 14:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

YHT Hatlarında Geometrik Ray Kusurlarının Lokal Taşlama Yöntemi Kullanılarak Giderilmesi Ve Yeniden Profillendirilmesi, Hizmet Alım İşi  Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 19.02.2024 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 1000,00 TL bedelle temin edilebilir.

Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.


Paylaş