İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(tmo) Mardin Başmüdürlüğü
İşin Adı Tmo Mardin Başmüdürlüğü Nusaybin Misafirhanesinin İdari Binaya Dönüştürülmesi
İlan Tarihi 09.02.2024
İhale K.No 24DT156166
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.02.2024 17:00:00
Son Teklif Tarihi 12.02.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
TMO MARDİN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ NUSAYBİN MİSAFİRHANESİNİN İDARİ BİNAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) Mardin Başmüdürlüğü
Doğrudan Temin Numarası : 24DT156166
Alımın Adı : Tmo Mardin Başmüdürlüğü Nusaybin Misafirhanesinin İdari Binaya Dönüştürülmesi
Alımın Türü : Yapım
1 - İdarenin
a) Adresi : Ofis Mahallesi I. Cadde No: 265 47100
b) Telefon ve faks numarası : 4822153243-4822151370
c) Elektronik posta adresi : mardin.teknikdestek@tmo.gov.tr
2 - Doğrudan Teminin
a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer : TMO Mardin Başmüdürlüğü
c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati : 12.02.2024 17:00

Yeterlilik
Paylaş