İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı 4’üncü Ana Bkm Fb.md.lüğü Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları
İşin Adı 1989-gzd-bet-004 Albüm Numaralı Sosyal Tesis Binası ( İşçi Tabldotu ) Bulaşıkhane Kısmı Zemininin Yapım İşi
İlan Tarihi 28.03.2024
İhale K.No 24DT431431
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 29.03.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 29.03.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
1989-GZD-BET-004 ALBÜM NUMARALI SOSYAL TESİS BİNASI ( İŞÇİ TABLDOTU ) BULAŞIKHANE KISMI ZEMİNİNİN YAPIM İŞİ
4'ÜNCÜ ANA BKM FB.MD.LÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
Doğrudan Temin Numarası : 24DT431431
Alımın Adı : 1989-Gzd-Bet-004 Albüm Numaralı Sosyal Tesis Binası ( İşçi Tabldotu ) Bulaşıkhane Kısmı Zemininin Yapım İşi
Alımın Türü : Yapım
1 - İdarenin
a) Adresi : Erler Mahallesi Şehit Hikmet Özer Caddesi No: 151/1 Etimesgut/ANKARA ( Elektronik Kamu Alımları Platformundan (EKAP) teklif vermek isteyen istekliler, tekliflerini ıslak imzalı ve kapalı zarf ile ihale saatinden önce İhale Komisyon Başkan 06790
b) Telefon ve faks numarası : 3122446668-3122450238
c) Elektronik posta adresi : tolgabatman@gmail.com
2 - Doğrudan Teminin
a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer : 4'üncü Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı Etimesgut / ANKARA
c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati : 29.03.2024 10:00

Yeterlilik
Paylaş