İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sadece Üyeler
İşin Adı Bölge Müdürlüğümüz Sınırları Dahilindeki Yollarda Peyzaj Sahalarının Ve Ağaçlandırma Alanlarının Bakımı (sulama, Çapalama, Ot Alma, Budama Vb İle Peyzaj Sahalarının Onarımı) Hizmetlerinin Yapılması
İlan Tarihi 02.04.2024
İhale K.No Sadece Üyeler
İnternet Adresi Sadece Üyeler İtirazen Başvuru Bedeli
İhale Tarihi Sadece Üyeler
Son Teklif Tarihi Sadece Üyeler
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
Yeterlilik
Paylaş