İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Elektrik Üretim A.ş Genel Müdürlüğü(eüaş) Afşin - Elbistan A Termik Santrali Takip Koordinasyon Ve İşletme Müdürlüğü
İşin Adı Teknik Arşiv Odasına Lanminat Parke Yapılması İşi (süpürgelik Dahil).
İlan Tarihi 08.05.2024
İhale K.No 24DT565432
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.05.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 9.05.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
TEKNİK ARŞİV ODASINA LANMİNAT PARKE YAPILMASI İŞİ (SÜPÜRGELİK DAHİL).
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) AFŞİN - ELBİSTAN A TERMİK SANTRALİ TAKİP KOORDİNASYON VE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Doğrudan Temin Numarası : 24DT565432
Alımın Adı : Teknik Arşiv Odasına Lanminat Parke Yapılması İşi (Süpürgelik Dahil).
Alımın Türü : Yapım
1 - İdarenin
a) Adresi : Çoğulhan Mahallesi 46500
b) Telefon ve faks numarası : 3445242204-3445242202
c) Elektronik posta adresi : afsina@euas.gov.tr
2 - Doğrudan Teminin
a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer : AFŞİN ELBİSTAN A TERMİK SANTRALI TAKİP KOORDİNASYON VE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati : 09.05.2024 11:00

Yeterlilik
Paylaş