İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı
İşin Adı Başkanlığımız Konferans Salonunda Kullanılmakta Olan Seslendirme Sisteminin Eski Olması Nedeniyle İhtiyaca Cevap Verememektedir. Bundan Dolayı Mevcut Sistemin Teknik Şartname Kapsamında Ve Yerinde İncelenerek Yenilenmesi İşi.
İlan Tarihi 08.05.2024
İhale K.No 24DT598467
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.05.2024 09:00:00
Son Teklif Tarihi 9.05.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
BAŞKANLIĞIMIZ KONFERANS SALONUNDA KULLANILMAKTA OLAN SESLENDİRME SİSTEMİNİN ESKİ OLMASI NEDENİYLE İHTİYACA CEVAP VEREMEMEKTEDİR. BUNDAN DOLAYI MEVCUT SİSTEMİN TEKNİK ŞARTNAME KAPSAMINDA VE YERİNDE İNCELENEREK YENİLENMESİ İŞİ.
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI
Doğrudan Temin Numarası : 24DT598467
Alımın Adı : Başkanlığımız Konferans Salonunda Kullanılmakta Olan Seslendirme Sisteminin Eski Olması Nedeniyle İhtiyaca Cevap Verememektedir. Bundan Dolayı Mevcut Sistemin Teknik Şartname Kapsamında Ve Yerinde İncelenerek Yenilenmesi İşi.
Alımın Türü : Yapım
1 - İdarenin
a) Adresi : Gayret Mahallesi 95. Sokak 3
b) Telefon ve faks numarası : 03123079000-0537 814 05 60
c) Elektronik posta adresi : kasim.aslan@devletarsivleri.gov.tr
2 - Doğrudan Teminin
a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer : DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA SERVİSİ
c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati : 09.05.2024 09:00

Yeterlilik
Paylaş