İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Gölcük Bakım Onarım Ve İstihkam Komutanlığı
İşin Adı Denizaltı Filosu K.lığı Marmara Ve Aydınreis İskeleleri Arasında Kalan Tatlı Su Devresi İle Lumbarağzı Yeşil Alanında Bulunan Tatlı Su Devresinin Onarımı
İlan Tarihi 10.05.2024
İhale K.No 24DT598383
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 13.05.2024 14:00:00
Son Teklif Tarihi 13.05.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
DENİZALTI FİLOSU K.LIĞI MARMARA VE AYDINREİS İSKELELERİ ARASINDA KALAN TATLI SU DEVRESİ İLE LUMBARAĞZI YEŞİL ALANINDA BULUNAN TATLI SU DEVRESİNİN ONARIMI
GÖL.BK.ONR.İS.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
Doğrudan Temin Numarası : 24DT598383
Alımın Adı : Denizaltı Filosu K.Lığı Marmara Ve Aydınreis İskeleleri Arasında Kalan Tatlı Su Devresi İle Lumbarağzı Yeşil Alanında Bulunan Tatlı Su Devresinin Onarımı
Alımın Türü : Yapım
1 - İdarenin
a) Adresi : GÖLCÜK BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM K.LIĞI 41650
b) Telefon ve faks numarası : 2624146601-2624141064
c) Elektronik posta adresi : golcuk.bakonr.loj@dzkk.tsk.tr
2 - Doğrudan Teminin
a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer : Gölcük Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı
c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati : 13.05.2024 14:00

Yeterlilik
Paylaş