İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Elektrik Üretim A.ş Genel Müdürlüğü(eüaş) Afşin-elbistan B Termik Santralı İşl.müd.
İşin Adı Banyo Binası Yapılması İşi.
İlan Tarihi 10.05.2024
İhale K.No 24DT616575
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 14.05.2024 15:00:00
Son Teklif Tarihi 14.05.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
BANYO BİNASI YAPILMASI İŞİ.
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşl.Müd.
Doğrudan Temin Numarası : 24DT616575
Alımın Adı : Banyo Binası Yapılması İşi.
Alımın Türü : Yapım
1 - İdarenin
a) Adresi : Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mah. Afşin/KAHRAMANMARAŞ 46501
b) Telefon ve faks numarası : 03122955000-3445242582
c) Elektronik posta adresi : cetin.gisi@euas.gov.tr
2 - Doğrudan Teminin
a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer : cetin.gisi@euas.gov.tr AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati : 14.05.2024 15:00

Yeterlilik
Paylaş