İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Gölcük Bakım Onarım Ve İstihkam Komutanlığı
İşin Adı Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı Bağlısı Birliklerde Yangın Merdivenlerinin Yapımı Ve Onarımları
İlan Tarihi 13.05.2024
İhale K.No 24DT602325
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 14.05.2024 17:30:00
Son Teklif Tarihi 14.05.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
GÖLCÜK DENİZ ANA ÜS KOMUTANLIĞI BAĞLISI BİRLİKLERDE YANGIN MERDİVENLERİNİN YAPIMI VE ONARIMLARI
GÖL.BK.ONR.İS.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
Doğrudan Temin Numarası : 24DT602325
Alımın Adı : Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı Bağlısı Birliklerde Yangın Merdivenlerinin Yapımı Ve Onarımları
Alımın Türü : Yapım
1 - İdarenin
a) Adresi : GÖLCÜK BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM K.LIĞI 41650
b) Telefon ve faks numarası : 2624146601-2624141064
c) Elektronik posta adresi : golcuk.bakonr.loj@dzkk.tsk.tr
2 - Doğrudan Teminin
a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer : Gölcük Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı
c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati : 14.05.2024 17:30

Yeterlilik
Paylaş