İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Gölcük Bakım Onarım Ve İstihkam Komutanlığı
İşin Adı Torpido Test Ve Mühimmat Transit Depo K.lığı Nato Sevk İskelesi Üzerinde Bulunan Yangın Hidrant Devresinin Besleyen Deniz Suyu Tulumbası İle İskele Üzerindeki Yangın Devrelerinin Onarımı
İlan Tarihi 13.05.2024
İhale K.No 24DT603143
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 14.05.2024 17:30:00
Son Teklif Tarihi 14.05.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
TORPİDO TEST VE MÜHİMMAT TRANSİT DEPO K.LIĞI NATO SEVK İSKELESİ ÜZERİNDE BULUNAN YANGIN HİDRANT DEVRESİNİN BESLEYEN DENİZ SUYU TULUMBASI İLE İSKELE ÜZERİNDEKİ YANGIN DEVRELERİNİN ONARIMI
GÖL.BK.ONR.İS.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
Doğrudan Temin Numarası : 24DT603143
Alımın Adı : Torpido Test Ve Mühimmat Transit Depo K.Lığı Nato Sevk İskelesi Üzerinde Bulunan Yangın Hidrant Devresinin Besleyen Deniz Suyu Tulumbası İle İskele Üzerindeki Yangın Devrelerinin Onarımı
Alımın Türü : Yapım
1 - İdarenin
a) Adresi : GÖLCÜK BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM K.LIĞI 41650
b) Telefon ve faks numarası : 2624146601-2624141064
c) Elektronik posta adresi : golcuk.bakonr.loj@dzkk.tsk.tr
2 - Doğrudan Teminin
a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer : Gölcük Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı
c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati : 14.05.2024 17:30

Yeterlilik
Paylaş