İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sadece Üyeler
İşin Adı İmar Kanunu, Gecekondu Kanunu, Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kaçak İlavelerin Ve Binaların Yıkımı İle Molozların Taşınması
İlan Tarihi 14.05.2024
İhale K.No Sadece Üyeler
İnternet Adresi Sadece Üyeler İtirazen Başvuru Bedeli
İhale Tarihi Sadece Üyeler
Son Teklif Tarihi Sadece Üyeler
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
Yeterlilik
Paylaş