İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sadece Üyeler
İşin Adı İklimlendirme Takip Yönetim İle İlave İzleme Sistemi Periyodik İzleme, Bakım, Kontrol, Arıza Tespiti, Ve Arızaların Giderilmesi Hizmet Alımı
İlan Tarihi 15.05.2024
İhale K.No Sadece Üyeler
İnternet Adresi Sadece Üyeler İtirazen Başvuru Bedeli
İhale Tarihi Sadece Üyeler
Son Teklif Tarihi Sadece Üyeler
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
Yeterlilik
Paylaş