İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Pamukkale Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü- Denizli
İşin Adı Güvenlik Kamera Sistemleri (Mobese) Mal Alımı
İlan Tarihi 29.07.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 23.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 İlanın 4.4.1 Maddesi;
Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri, Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri, Trafik Yönetim Sistemleri işlerinden her hangi birini yapmış olması gerekmektedir. Şeklinde değiştirilmiştir.


 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2016/286070

1-İdarenin
a) Adresi : İncilipınar Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı No: 234 PAMUKKALE/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2582137667 - 2582117300
c) Elektronik Posta Adresi : pamukkale@pamukkale.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
10 KALEM GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ (MOBESE)MAL ALIMI. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 iş gününden itibaren montajlama dahil 120 takvim gününde teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İncilipınar Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı No:234 Pamukkale/ DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 23.08.2016 - 10:00


Yeterlilik
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen Güvenlik kamera Sistemi işi benzer iş olarak değerlendirilecektir.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş