İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Trt Genel Müdürlüğü- Ankara
İşin Adı 26 (Yirmialtı) Kişilik 12 Ay Süreli Kalifiye Yardımcı Hizmet Alınacaktır
İlan Tarihi 01.08.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.08.2016 10:30:00
Son Teklif Tarihi 16.08.2016 10:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

İdaremizin İhtiyacı olan 26 kişilik 12 Ay süreli Kalifiye Yardımcı Hizmet alımı 3 (g) İstisna Yönetmeliğimiz kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İhaleyi yapan kurumun:

a) Adresi                                       :  TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü

b) Telefon numarası                      :  0 312 463 42 00 / 463 41 83

c) Faks numarası                          :  0312 463 32 58

d) İlgili Personel                           :  Zekeriya YUVALI

2 - İhale ile ilgili bilgiler:

a) İşin tanımı                                 :  TRT Genel Müdürlüğü Reklam Tasarım Tanıtım Dairesi Başkanlığı bünyesinde, İstanbul ve Ankara merkez olmak üzere, ülkemiz sınırları içinde Kurumumuza ait her türlü reklam, satış, pazarlama ve rezervasyon hizmetlerinde yararlanmak üzere kalifiye yardımcı hizmet alımı işidir.

b) İşin yapılacağı adres                    TRT Genel Müdürlüğü Oran Sitesi ve Taşra Teşkilatına bağlı İl Müdürlükleri Hizmet binaları.

c) İhale tarihi ve saati                    :  16.08.2016 günü saat 10.30

d) Tekliflerin verileceği yer           :  TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik, Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran-Çankaya/ANKARA

e) Şartnamenin görülebileceği yer:   TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Satın alma Müdürlüğü C Blok Kat: 3 Oda No: 306   06109 Oran-Çankaya/ANKARA

f) Şartname bedeli                         :  KDV dahil 100.- TL

Yeterlilik
Paylaş