İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Ankara Üniversitesi
İşin Adı 2016 Yılı 2 Aylık (Kasım,Aralık) Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alım
İlan Tarihi 01.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.08.2016 09:30:00
Son Teklif Tarihi 15.08.2016 09:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/281627

1-İdarenin
a) Adresi : Prof.Dr.Ord.Şevket Aziz Kansu Binası B Blok 8. kat Emniyet mah. İncitaşı sok. - YENİMAHALLE / ANKARA YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122131350/6102 - 3122127414
c) Elektronik Posta Adresi : ssahin@ankara.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2 Aylık (kasım,aralık) 350.000kwh elektrik enerjisi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Bina Dögol cad. Tandoğan/Ankara Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Samanpazarı Altındağ/Ankara Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi (ANKÜSEV) K.Özalp mah.Kuleli sok.No:42 Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Hizmet Binası Bahriye Üçok cad. Emniyet mah. No:10 Yenimahalle/Ankara Süperiletken Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bahçelievler 306 11/D Laboratuar Merkez Gölbaşı / ANKARA Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) İçcebeci Fakülteler Erdem Sk. No: 5/A
c) Teslim tarihi : Elektrik Enerjisi alımı 01/11/2016 tarihinde saat 00:01’de başlayacak olup, 31/12/2016 tarihinde saat 24:00’da sona erecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ankara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şubesi Ord.Prof.Dr. Şevket Aziz Kansu Hizmet Binası B Blok 8. kat Yenimahalle/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 15.08.2016 - 09:30

Yeterlilik
 İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklilerin EPDK’nın yürürlükteki "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiş "Elektrik Toptan Satış Lisansı" veya "Perakende Satış Lisansı" veya "Üretim Lisansı" veya "OSB Üretim Lisansı" veya "Otoprodüktör Lisans" lardan birini aslını veya noter onaylı suretini teklifleri ekinde vermeleri zorunludur.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş