İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sağlık Bakanlığı / Türkiye Halk Sağlığı Kurumu / Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü
İşin Adı 650000 Kwa Elektrik Enerjisi (Mal) Alım
İlan Tarihi 02.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 26.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/281753

1-İdarenin
a) Adresi : SAVURKAPI MAH AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BİTİŞİĞİ - 47100 MARDİN ARTUKLU /MARDİN
b) Telefon ve faks numarası : 0482.212 77 53 (5 HAT) - 0482.212 67 41
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLERİN İHTİYACI 650.000 KWH ELEKTRİK ENERJİSİ (MAL) ALIMI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ
c) Teslim tarihi : BU İŞTE YER TESLİMİ YAPILMASINDAN 3 GÜN SONRA İŞE BAŞLANACAKTIR


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : SAVUR KAPI MAH AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BİTİŞİĞİ.47100 ARTUKLU / MARDİN
b) Tarihi ve saati : 26.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
 İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İSTEKLİ FİRMALAR, E.P.D.K TARAFINDAN KENDİLERİNE VERİLMİŞ İHALE TARİHİNDE GEÇERLİ OLAN ELEKTRİK ÜRETİM LİSANSI VEYA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ LİSANSININ ASLINI VEYA NOTER ONAYLI SURETİNİ VEYA MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE "ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR"ONAYINI TAŞIYAN SURETİNİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDE KOMİSYONUMUZA SUNACAKTIR. BU BELGELERİ İBRAZ EDEMEYEN VEYA USULÜNE GÖRE VEREMEYEN İSTEKLİLERİN TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

BU İŞTE HER TÜRLÜ TOPTAN VEYA PERAKANDE ELEKTRİK DAĞITIMI, SATIŞI VE PAZARLAMASI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİRBu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş