İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü- Ankara
İşin Adı Bayilik Satış Ve Pazarlama Hizmetleri İhale Edilecektir
İlan Tarihi 10.08.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 22.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’ne bağlı Ziraat Sanatları Müdürlüğü (Süt ve Mamulleri Fabrikası), Mayalandırma Sanatları Fabrikası ve başka yerde Atatürk Orman Çiftliği markası altında üretilen/üretilecek ürün/ürünlerin, yüklenici aracılığı ile doğrudan tüketiciye hitap eden market, bakkal, büfe, kantin vb. gibi yerlerde pazarlama ve satışının yapılması, tekrar kullanma özelliğini haiz boş ambalajların yüklenici tarafından toplanarak ilgili fabrika ambarlarına teslim edilmesi, İzmir İli bayilik, satış ve pazarlama hizmeti ihalesi, A.O.Ç. Müdürlüğü Alım - Satım - Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliğinde tanımlanan açık ihale usullerinden açık eksiltme usulü ile yapılacaktır.

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan iştirakçiler arasında %15 iskonto oranı üzerinden açık eksiltmeye gidilecektir.

1 - İdarenin

a) Adres                                               : Yeni Çiftlik Cad. No: 6/3   06560   Yenimahalle/ ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası               : 0312 211 01 70 - 0312 211 01 79

c) Elektronik Posta Adresi                   : aoc@aoc.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                   : www.aoc.gov.tr

e) İhale Şartnamesinin temin

   edileceği yer ve ücreti                        : A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü, 100,00 - TL Posta Yoluyla 150,00 - TL

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                  : Takribi: İzmir İli için: 4.000.000,00 TL’lik Süt ve Mamulleri Fabrikası ve Mayalandırma Sanatları Fabrikası ürünlerinin İzmir İlinde Bayilik, Satış ve Pazarlama Hizmeti

b) İşin Süresi                                        : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 yıldır.

c) Muhammen Bedel                            : KDV’siz fabrika çıkış fiyatı üzerinden, Süt ve Mamulleri Fabrikası ve Mayalandırma Sanatları Fabrikası ürünleri için %15iskonto

d) Geçici Teminat                                 : 120.000,00 - TL

e) Kati Teminat                                     : 240.000,00 - TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                 : A.O.Ç. Müdürlüğü İdare Binası

b) Tarihi ve Saati                                  : 22/08/2016 - 14:00

c) Teklif Mektuplarının en son

    teslim tarihi, saati, teslim yeri           : 22/08/2016 - 14:00 A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü

A.O.Ç. Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir.

Yeterlilik
Paylaş