İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü- Bolu
İşin Adı Orman Emvali Satılacaktır
İlan Tarihi 11.08.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 25.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

İşletme Müdürlüğü           :  Aladağ                                                                                                                                  İhale Tarihi    : 25/08/2016

Satışın Yap. İlçe/belde      :  Karacasu Beldesi                                                                                                                   İhale Saati      : 14:00

Satışın Yapılacağı Yer      :  Satış Salonu

S. No

Deposu

Cinsi

Adet

Durumu

M3

Parti

MuhBed.

% 3 Teminat

  1

Muhtelif Depo

1 Sn. Nb. KlÇs Tom.

 

Global

45,000

3

420,00

570,00

  2

Muhtelif Depo

2 Sn. Nb. Kl. G Tom.

 

Global

845,712

17

300,00

7.627,00

  3

Ortakıraç Sarıalan

2 Sn. Nb. İn. Çs Tom.

 

Global

40,000

2

300,00

362,00

  4

Muhtelif Depo

2 Sn. Nb. KlÇk Tom.

 

Global

89,685

3

310,00

837,00

  5

Muhtelif Depo

2 Sn. Nb. KlÇs Tom.

 

Global

110,00

5

340,00

1127,00

  6

Ortakıraç S.D

2 Sn. UbKl. G Tom

11

 

11,182

1

310,00

104,00

  7

Muhtelif Depo

2.S.İn .Çs Mad.d.

3147

 

76,391

4

170,00

393,00

  8

Çaydurt S.D

2.S.İn. Çs Mad.d.

358

 

32,868

2

190,00

188,00

  9

Sarıalan SD

2.S.İn. Çs Mad.d.

386

T. İrat

38,089

1

210,00

240,00

10

Belkaraağaç SD.

3 Sn. KbKl. G Tom.

 

Global

50,000

2

230,00

346,00

11

Ortakıraç S.D

3 Sn. KbKlÇs Tom.

29

 

5.853

1

230,00

41,00

12

Muhtelif Depo

3 Sn. Nb. İn. G Tom.

 

Global

1.180,000

28

210,00

7.459,00

13

Muhtelif Depo

3 Sn. Nb. Kl. G Tom.

 

Global

3.429,793

61

250,00

25.777,00

14

Muhtelif Depo

3 Sn. Nb. İn. Çk Tom.

 

Global

90,00

4

200,00

544,00

15

Muhtelif Depo

3 Sn. Nb. İn. Çs Tom.

 

Global

330,000

10

230,00

2.287,00

16

Muhtelif Depo

3 Sn. Nb. KlÇk Tom.

 

Global

300,000

8

230,00

2.078,00

17

Çaydurt S.D

3 Sn. Nb. KlÇk Tom.

125

T.İrat

57,030

1

270,00

462,00

18

Muhtelif Depo

3 Sn. Nb. KlÇs Tom.

 

Global

505,000

15

260,00

3.954,00

19

Muhtelif Depo

Çk Kağod.

 

Global

190,000

5

165,00

943,00

20

Muhtelif Depo

Çk Kağod.

5279

 

691,969

21

165,00

3.437,00

21

Muhtelif Depo

Çs Kağod.

 

Global

380,000

14

165,00

1.887,00

22

Muhtelif Depo

Çs Kağod.

2452

 

275,965

15

165,00

1.372,00

23

Sarıalan SD.

Çs Tel Direk (9 Boy)

2

 

0,684

1

250,00

6,00

24

Sarıalan SD.

Çs Tel Direk (10 Boy)

2

 

0,600

1

265,00

5,00

25

Sarıalan SD.

Çs Tel Direk (11 Boy)

71

 

34,723

1

275,00

287,00

26

Sarıalan SD.

Çs Tel Direk (12 Boy)

9

 

4,518

1

295,00

40,00

27

Muhtelif Depo

Kağod.

15919

 

2.057,088

48

150,00

9.279,00

28

Muhtelif Depo

Kağod.

 

Global

1.745,000

50

165,00

8.674,00

29

Aladağ

Gök Yuv. San. Od.

237

 

8,923

1

150,00

41,00

30

Aladağ

Çs Yuv. San Od.

608

 

24,539

1

150,00

111,00

                                                     TOPLAM

12.650,612

327

 

80.478,00


 

1 - İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 327 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

3 - Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

4 - Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

5 - Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

6 - Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

7 - Kabuklu kâğıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %30’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

8 - Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %7,2 vade faizi alınacaktır.

9 - Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık %1,2 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık %1,2 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

10 - İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

TEL: 0 374 262 96 60 - 61    FAX: 0 374 262 96 10

http://www.boluobm.ogm.gov.tr

Yeterlilik
Paylaş