İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İşin Adı Otel Ve Müştemilatı Vasfına Haiz Taşınmaz Satılacaktır
İlan Tarihi 12.08.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.08.2016 15:00:00
Son Teklif Tarihi 23.08.2016 15:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

1.Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kirazlı Mahallesi Uludağ Mevkiinde Bulunan 10.868 m2 Yüzölçümlü Otel ve Müştemilatı Vasfına Haiz Taşınmazın Peşin Satışı” işi

Tahmin Edilen Bedel     :  18.127.704,00.- TL

Geçici Teminat %3        :       543.832,00.- TL

 

S.NO

İLÇESİ

MAHALLESİ

TOPLAM m2

BELEDİYE HİSSESİ

1

Osmangazi

Kirazlı

10.868 m2

Tam


 

2886 sayılı D.İ. Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 23/08/2016 SALI günü saat 15:00 de yapılacaktır.

Şartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı İhale Şb. Müd.de görülebileceği gibi 500,00.- TL (KDV dahil) bedelle de temin edilebilir.

 

İSTENEN EVRAKLAR

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

1

İmza Sirküleri

1

İmza Beyannamesi

2

Vekil İse Vekaletname

2

Vekil İse Vekaletname

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

4

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

4

Nüfus Cüzdan Sureti.

5

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

5

İkametgah Senedi

6

Şartname Alındığına Dair Makbuz

6

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

7

Ticaret Sicili Gazetesi

7

Şartname Alındığına Dair Makbuz

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi


 

İdari şartnamede belirtilen şekilde tekliflerini ihale günü saat 14:00’a kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şb. Md.ğüZafer Mh. Ankara Yolu Cad. A Blok Zemin Kat No: 1/1   Osmangazi / Bursa adresine makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

http://www.bursa.bel.tr


Yeterlilik
Paylaş