İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sadece Üyeler
İşin Adı Jeotermal Kaynak Ve Doğal Mineralli Su Ruhsat Sahaları Aramaya/işletmeye Açılacaktır
İlan Tarihi 07.04.2021 (R.G)
İhale K.No Sadece Üyeler
İnternet Adresi Sadece Üyeler İtirazen Başvuru Bedeli
İhale Tarihi Sadece Üyeler
Son Teklif Tarihi Sadece Üyeler
Düzeltilen Maddeler
Detay
Yeterlilik