İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı 11.hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı
İşin Adı 104 Gm Nu’lı Mey.bkm. K.lığı/iş Mak. Binası Genel Onarımı
İlan Tarihi 18.05.2022
İhale K.No 22DT499226
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.05.2022 11:00:00
Son Teklif Tarihi 24.05.2022
Düzeltilen Maddeler
Detay
104 GM NU'LI MEY.BKM. K.LIĞI/İŞ MAK. BİNASI GENEL ONARIMI
11.HV.ULŞ.ANA ÜS K.L 11.HAVA ULAŞTIRMA ANA ÜS KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
Doğrudan Temin Numarası : 22DT499226
Alımın Adı : 104 Gm Nu'lı Mey.Bkm. K.Lığı/İş Mak. Binası Genel Onarımı
Alımın Türü : Yapım
1 - İdarenin
a) Adresi : 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 06376
b) Telefon ve faks numarası : 3122448550-3122448855
c) Elektronik posta adresi : oguzhan.k@hvkk.tsk.tr
2 - Doğrudan Teminin
a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer : 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Etimesgut/Ankara
c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati : 24.05.2022 11:00

Yeterlilik