İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı 1.ordu K. Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları
İşin Adı Fenerbahçe Orduevi Lojmanları 2001-loj-bet-065 Albüm Numaralı Org.fahrettin Altay Apartmanı Ve 1998-loj-bet-062 Albüm Numaralı Şht.yb.muammer Yüzsüren Apartmanında Bulunan Asansörlerin Bakım Onarımı.
İlan Tarihi 21.09.2022
İhale K.No 22DT971609
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.09.2022 11:00:00
Son Teklif Tarihi 26.09.2022
Düzeltilen Maddeler
Detay
FENERBAHÇE ORDUEVİ LOJMANLARI 2001-LOJ-BET-065 ALBÜM NUMARALI ORG.FAHRETTİN ALTAY APARTMANI VE 1998-LOJ-BET-062 ALBÜM NUMARALI ŞHT.YB.MUAMMER YÜZSÜREN APARTMANINDA BULUNAN ASANSÖRLERİN BAKIM ONARIMI.
1.ORDU K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
Doğrudan Temin Numarası : 22DT971609
Alımın Adı : Fenerbahçe Orduevi Lojmanları 2001-Loj-Bet-065 Albüm Numaralı Org.Fahrettin Altay Apartmanı Ve 1998-Loj-Bet-062 Albüm Numaralı Şht.Yb.Muammer Yüzsüren Apartmanında Bulunan Asansörlerin Bakım Onarımı.
Alımın Türü : Yapım
1 - İdarenin
a) Adresi : 1'İNCİ ORDU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 34600
b) Telefon ve faks numarası : 2165568000-2163107929
c) Elektronik posta adresi : 1orihlkombsk@kkk.tsk.tr
2 - Doğrudan Teminin
a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer : 1'inci Ordu İhale Komisyonu Başkanlığı
c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati : 26.09.2022 11:00

Yeterlilik