İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü
İşin Adı Çerkezmüsellim Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Çöktürme Havuzları Su Yalıtımı Yapım İşi
İlan Tarihi 26.05.2023
İhale K.No 23DT538490
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 30.05.2023 11:00:00
Son Teklif Tarihi 30.05.2023
Düzeltilen Maddeler
Detay
ÇERKEZMÜSELLİM BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇÖKTÜRME HAVUZLARI SU YALITIMI YAPIM İŞİ
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü
Doğrudan Temin Numarası : 23DT538490
Alımın Adı : Çerkezmüsellim Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Çöktürme Havuzları Su Yalıtımı Yapım İşi
Alımın Türü : Yapım
1 - İdarenin
a) Adresi : Gündoğdu Mah. Köseilyas Cad. 92 59030
b) Telefon ve faks numarası : 8504506000-2822635950
c) Elektronik posta adresi : destekhizmetleri@teski.gov.tr
2 - Doğrudan Teminin
a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü
c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati : 30.05.2023 11:00

Yeterlilik
Paylaş