İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sadece Üyeler
İşin Adı Tokat İli Reşadiye İlçesi İsmailiye Köyünün (hündüllü Mahallesi) Afet Etütlerinin Yapılması İle Jeolojik-jeoteknik Etüt Raporunun Hazırlanması İşi
İlan Tarihi 13.09.2019
İhale K.No Sadece Üyeler
İnternet Adresi Sadece Üyeler İtirazen Başvuru Bedeli
İhale Tarihi Sadece Üyeler
Son Teklif Tarihi Sadece Üyeler
Düzeltilen Maddeler
Detay Sadece Üyeler
Yeterlilik Sadece Üyeler