İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sadece Üyeler
İşin Adı Ttk Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Ocaklarından Çıkan Ocak Taşlarının Ve Lavvar Atığı Şistlerin Kamyonlara Yüklenmesi, Taş Döküm Sahasına Nakli, Boşaltılması Ve Yayılması İşi
İlan Tarihi 09.10.2019 (R.G)
İhale K.No Sadece Üyeler
İnternet Adresi Sadece Üyeler İtirazen Başvuru Bedeli
İhale Tarihi Sadece Üyeler
Son Teklif Tarihi Sadece Üyeler
Düzeltilen Maddeler
Detay Sadece Üyeler
Yeterlilik Sadece Üyeler